Menu

OHF

de gamle skorpers fællesskab

header photo
230;233;f7b88b6088bd429f78717a59d438723569df32c2230;233;ad9bd95cdb85b458dfb4c43b1bf45fd4f3a3e04f230;233;89644e16cb97bdfd9abe3eb99f938b7576bb5110230;233;26509067e39feb2a1ead9dd2fef2291f26c51e6d230;233;a3ad436d1dfd9eacc497981e3a4e12f5cb98fe5b

Foreningens historie
Opfostringshusforeningen blev stiftet den 18. marts 1872 af tidligere elever - skorper - fra kostskolen Det Kongelige Opfostringshus.
Foreningens formål har lige siden været at bevare og udvikle kammeratskabet mellem skorper, samt at formidle støtte til foreningens medlemmer og skolen.

Læs mere 

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling onsdag den 17/4-2024 kl. 19:00

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Godkendelse af det reviderede regnskab for 2023 og budget for 2024
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter
samt medlemmer og suppleanter til Legatudvalget:
    A) Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
         Formand André Fleron 2/90 – modtager genvalg
         Redaktør Finn Johansen 103/57 – modtager genvalg
        Jørn Lindholdt 66/66 – modtager genvalg
        En suppleantpost er ledig.
   B) Valg til revisorer:
        Per Gade Christensen 55/60 – modtager genvalg
        Peter Ernst Petersen 75/66 – modtager genvalg
        En suppleantpost er ledig.
   C) Følgende legatudvalgsmedlem er på valg:
        Jens Carsten Hansen 19/68 – modtager genvalg
        En suppleantpost er ledig.
5. Forslag fra medlemmer og bestyrelsen:
        a) Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2025.
6. Eventuelt. Under dette punkt kan intet vedtages.


Før GF starter, vil der være fællesspisning kl. 18:00. Alle er velkommen.
Menuen er som sædvanlig ”Forloren Skildpadde”
Forhåndstilmelding senest den 11/4 til Søren Derving pr. mail til
                                      sderving@gmail.com
Efter GF
, som forventes at vare ca. 1 time, vil Otto Kierkegaard 35/64
fortælle og vise nogle af sine fotos fra den store fotosamling, som han nyligt har doneret til
foreningen.

 

Nyt nummer af skorpen

Klik her.

Præmiekonkurrencen Skorpehistorier

Nyhedsmail

Kommunikation
Som medlem modtager du medlemsbladet ”Skorpen” og ”Skorpe e-post” digitalt direkte i din mailboks.
På foreningens hjemmeside kan alle frit holde sig orienteret om, hvad der foregår i foreningen, og dykke ned i
Det kgl. Opfostringshus’ lange omtumlede historie.

Tilmelding hos formanden
email. formand@ohf.dk
Oplys din mailadresse. Den bliver ikke videregivet til andre.

Grupper

På Facebook findes der 2 netværk (grupper) for tidligere elever og andre med tilknytning til og interesse for Det kgl. Opfostringshus.

Facebook

Skorper
Gruppen er en "privat gruppe" for tidligere elever (Skorper) og andre med relation til DKO.
Klik her.

Det Kongelige Opfostringshus
Gruppen er en åben uafhængig gruppe for alle som har eller har haft kontakt med “Det Kongelige Opfostringshus”("Skorpeskolen"), samt andre interesserede. .Klik her.