Menu

OHF

de gamle skorpers fællesskab

header photo

Fotogalleri

Billedsamling
79/63 Bjarne Larsen "Sakker" har påtaget sig opgaven at samle det store billedmateriale om skorper og DKO, som idag er spredt på en række websites hhv. befinder sig i skuffer og albums hos mange skorper. Det overordnede sigte er at bevare billederne for eftertiden og at få dem identificeret, mens det endnu er muligt.

Sådan bidrager du til fotogalleriets videre udvikling
Har du billeder, som du godt vil dele med andre, eller kan du bidrage med navne og oplysninger til identifiseringen af billederne, skal du kontakte "Sakker" pr. email til bldata@mail.dk

Personoplysninger
Personerne på billederne vil som hovedregel være forsynet med  deres nummer, årgang og fornavn, hvor dette  kendes.  Ønsker om anonymitet vil blive respekteret. Kontakt i så fald "Sakker".

Samlingen består af 5 gallerier. Klik på det galleri, som du ønsker at se

Billeder fra Randersgade
ohf-galleri-1.ohf.dk
Klassebilleder 1870-03
Klassebilleder 1904-22
Klassebilleder 1919-37
Klassebilleder 1934-52
Diverse Randersgade

Klassebilleder fra Hellebæk
ohf-galleri-2.ohf.dk
1953 - Klassebilleder 1953-?
1955 - Hellebæk Klassebilleder

Diverse billeder fra Hellebæk
ohf-galleri-3.ohf.dk
1956 - Foto fra Torben
1955 Skolekimedier Hellebæk Personale
1953 Indvielsen
Hellebæk Diverse
1953-? Skolelivet - Hellebæk
1964-66 Beretning
1953-? Hellebæk - Skolelivet
2010 - Fotos fra Hellebæk
2010 - Fotos fra Hellebæk
1959-61 - Kai Dalsgaards foto
1960 - Kai Dalsgaards foto
2011 - Strandhuset, Hellebæk
1964-67 - Dias fra lærer Kurt Leuchsenring

Diverse billeder fra Hellebæk 1983 til 1988
ohf-galleri-4.ohf.dk
1983 - Konfirmationsholdet
1983-84 - Klassebilleder
1983 - Fotoalbum
1982-83 - Fotoalbum
1982-84 - Fotoalbum
1988 - Tur til Cochem/Mosel
1981 - Lejrskole Leningrad

Billeder fra diverse begivenheder arrangeret af OHF
ohf-galleri-5.ohf.dk
2008 - DKO træf
2003 - DKO's 250 års Jubilæum
2003 - Reception på Kbh.'s rådhus
2009 - Gule ærter & pandekager
2009 - Skorpetræf 2009
2010 - Jazz-lørdag med Jan Persson
2011 - Skorpetræf 2011
2010 - Besøget i det gamle bryghus
2011 - Hammermølle besøg
2012 - OHF's 140 års jubilæum
2012 - Skorpetræf 2012
2013 - Skorpetræf 2013

Fotogalleri
Besøg det nye store billedgalleri med klassebilleder m.v. tilbage fra 1870's Randersgade til Hellebæk: Klik her

DKO-Fonden
www.fonden-dko.dk
 
Websites om DKO samt tidligere elever og andet på Google.
www.google.com/search?q=opfostringshus ...
 
Erindringer

Røde Orm (81/63) fortæller.  Klik her  

Niels Hertz Jensen (65/56) fortæller. Klik her

Jørgen Ankerstrøm 80 års interview. Klik her

Tommy Thøgesen (18/65) fortæller. Klik her

Private hjemmesider med indhold vedrørende DKO og OHF

Foran adresserne vises nummer" og "OHF årgang".

79/63 Sakkers hjemmeside: www.bjarnelarsen.dk
Hellebæksgård historie af Kurt Starlit: Klik her

Husk også selv at sætte et link på din hjemmeside til 
www.ohf.dk