Menu

OHF

de gamle skorpers fællesskab

header photo

Politisk lusk

Politisk lusk lukker Skorpeskolen
Af Martin Günter, cand. jur.
 
Omkring 25% af en ungdomsårgang får ikke en uddannelse, som overstiger folkeskoleuddannelsen - og 10 år senere står 40% af disse unge uden job eller er helt uden for arbejdsmarkedet.
 
Disse skræmmende - og helt aktuelle - tal fra Undervisningsministeriet sætter en lusket sag i Københavns Kommune i pinlig relief!
 
Skorpeskolen – som det 250 år gamle Kongelige Opfostringshus i Hellebæk kaldes i folkemunde – skal med Enhedslistens skoleborgmester Per Bregengaards ord ”omdefineres”, dvs. skolen skal nedlægges og dens bygninger skal dels sælges, dels anvendes som observationskoloni.
 
Skorpeskolen har ellers fra starten netop henvendt sig til de børn, som var i fare for ikke at få mere end en folkeskoleuddannelse. Ja, måske ville de være droppet ud, hvis ikke der var blevet taget hånd om både deres skolegang, deres videre uddannelse og dermed starten på deres livsforløb.
 
Ingen velbegavede børn?
I den seneste fundats for Skorpeskolen fra 1960’erne er det klart anført, at efter endt skolegang skal skolen være ”forældrene behjælpelig med at finde gode lærepladser eller anden form for videre uddannelse af de udgåede elever”; men Enhedslistens borgmester mener ikke, at der længere er brug for den form for hjælp - på trods af at 25% af en årgang ikke får nogen uddannelse!
 
I mange år har Københavns Kommune nedprioriteret den hjælp til unge mennesker, som skolen i Hellebæk kunne give: ”Det er således, at søgningen til netop dette tilbud tilsyneladende ikke længere er aktuelt”, skriver Per Bregengaard i sin begrundelse for at ”omdefinere” Opfostringshuset. (Bemærk magtens korrupte sprog: Når man lukker Skorpeskolen, så ”omdefinerer” man den).
 
”Opfostringshuset er bestemt til at være et hjem for trængende, velbegavede og flittige drenge”, hedder det i fundatsen – men piger har været en del af skolens elever i mange år. Hvis man hævder, at skolens tilbud ikke længere er aktuelt, så hævder man altså, at der ikke længere findes velbegavede og flittige børn, som har brug for en støttende indsats – et hjem som kan føre eleverne ind på en konstruktiv, selvforsørgende livsbane.
 
Dette er selvfølgelig noget vås!
 
Kommunen har svigtet
Københavns Kommune har i årevis nedprioriteret og dermed svigtet indsatsen for de store børn netop i de år, som kan blive de allermest afgørende i deres liv. Man tvangsfjerner hellere børn så tidligt som muligt, uden at følge op på deres uddannelse, - og man sender andre på observationskoloni i korte perioder, selvom man har fagkundskabens ord for, at det ikke er disse korte forløb, som afgørende hjælper børnene.
 
Skolen i Hellebæk har man til gengæld presset økonomisk ved ikke at ville yde samme støtte i kroner og ører til de københavnske børn på skolen, som man uden videre tog for børn fra andre kommuner. Dermed er skolen kommet i gæld til kommunen, hvilket understøtter skoleborgmesterens lukningsønsker og bortsalget af skolens værdier.
Meget tyder således på, at lukningen af Skorpeskolen skal ses i et rent budgetpolitisk perspektiv: Uddannelses- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune kan nu likvidere et selvskabt underskudsforetagende – tænk, det koster penge at hjælpe unge mennesker frem i livet! – sælge ud af bygningerne, og flytte en anden aktivitet, en observationskoloni, ind i resten. Senere kan man så sælge de bygninger, som observationskolonien kommer fra!
 
En skole der hjælper
For at få alt dette gennemført, har Uddannelses- og Ungdomsudvalget nedsat sig selv som bestyrelse for Opfostringshuset. Samtidig har man nedlagt den bestyrelse, hvor forældre og elever var repræsenteret! Lynhurtigt har den nye bestyrelse herefter tiltrådt omkring 10 års bestyrelsesbeslutninger – og nu mangler der bare at blive ”lukket for det varme vand” til Skorpeskolen.
 
Hvis Ungdoms- og Uddannelsesudvalget i Københavns Kommune - på trods af alle oplysninger om det modsatte - ikke mener at der findes nogen børn og unge mennesker i kommunen, som har brug for en uddannelse, et hjem og en støttende hånd fremover for at ”komme godt i vej”, som man siger, så bør kommunen nu overlade opgaven til andre med fingeren på pulsen.
 
Skorpeskolens elevforening, Opfostringshusforeningen, har udarbejdet et grundlag for at videreføre Opfostringshuset efter dets oprindelige tanke: Hjælp til unge, som måske af familiemæssige grunde har svært ved at få en uddannelse og dermed få udstukket en konstruktiv livsbane.
 
Skorpeskolen var den første mønsterbryderskole. Det er derfor helt absurd, at på et tidspunkt, hvor gruppen af unge uden uddannelse vokser, der lukker man skolen. Tænk om!